UAB „KROWN“ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES TAISYKLĖS

   

SUTARTIES DALYKAS - TEIKIAMOS PASLAUGOS 

Pilnas antikorozinis transporto priemonės padengimas su plovimu (be kėbulo ir dugno sausinimo), kurio metu yra padengiamas antikorozine danga dugnas, jo ertmės ir rėmas, važiuoklės dalys, arkos, už posparnio esantis plotas (ratų ir posparnių nenuimant), slenksčiai, vidinės ertmės durelių, priekinių ir galinių sparnų, variklio skyrius, kapotas, bagažinės galinis dangtis, elektros instaliacija.

Tik dugno antikorozinis padengimas su plovimu (be kėbulo ir dugno sausinimo), kurio metu padengiamas antikorozine danga dugnas, jo ertmės ir rėmas, važiuoklės dalys, arkos, už posparnių esantis plotas (ratų ir posparnių nenuimant) (toliau – Paslaugos).


I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Paslaugų gavėjui Paslaugos teikiamos sudarius Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) su UAB „KROWN“ arba jo įgaliotu atstovu (toliau – Paslaugų teikėjas) raštu arba Paslaugų teikėjo nustatytais atvejais konkliudentiniais veiksmais. Konkliudentiniais veiksmais sudarytoms sutartims prilyginamos visos sutartys, sudarytos nerašytine forma. Prieš sudarant Sutartį konkliudentiniais veiksmais, Paslaugų teikėjas privalo sudaryti galimybę Paslaugų gavėjui (toliau – Klientas) susipažinti su Paslaugų teikimo taisyklėmis.

1.2. Prieš užsakant paslaugą – Klientas privalo susipažinti su Transporto priemonės antikorozinio padengimo instrukcija, jos eiga bei specifika, ir turi griežtai jos laikytis, po transporto priemonės antikorozinio padengimo atlikti Transporto priemonės priežiūrą Paslaugų teikėjo nurodytu periodiškumu ir sąlygomis. Klientui papildomai pasiūloma peržiūrėti viešai prieinamą video medžiagą internetiniame puslapyje: https://www.krown.lt/paslaugos/antikorozinis-padengimas/procesas 

Procesas | D.U.K | Padengimas | Privalumai 

1.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti paslaugas pagal iš anksto su Klientu suderintą grafiką ir aptartas sąlygas, o Klientas įsipareigoja sumokėti už paslaugas ne vėliau nei Transporto priemonės atsiėmimo dieną.

1.4. Klientui įsigyjant paslaugų paketą, Klientas kartu gauna transporto priemonės antikorozinio padengimo sertifikatą su eksploatavimo instrukcija, kuris turi būti saugomas 36 mėnesius. 


II. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti Klientui paslaugas jei Klientas nesilaikė paslaugų teikimo taisyklių, gamintojo nustatytų rekomendacijų/instrukcijų ir per protingą terminą nesikreipė į Paslaugos Teikėją.

2.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Transporto priemonių sugadinimą ar pažeidimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonė yra sugadinama ar pažeidžiama dėl šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų nesilaikymo, t. y. jei:

2.2.1. Paslaugoms teikti pateikiama Transporto priemonė neatitinka viešai nurodytų reikalavimų bei įspėjimų;
2.2.2. Transporto priemonės kėbulas ar sandarinimo detalės yra mechaniškai pažeistos ir/ar techniškai netvarkingos, remontuotos / įrengtos neautorizuoto serviso ir / arba ne pagal gamintojo keliamus reikalavimus ir rekomendacijas; arba su nepatvariu ar pilnai neišdžiūvusiu kėbulo dažų ar lako sluoksniu, ir/ar poliravimo sluoksniu, įskaitant ir "nano" dangą;
2.2.3. Transporto priemonė buvo dažoma neprofesionalių paslaugos teikėjų, naudojant nesertifikuotą dažymo įrangą ar medžiagas ir pan.;

2.2.4. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, Kliento patirtą dėl to, jog Paslaugos buvo teikiamos Transporto priemonei su negamyklinėmis apdailos detalėmis, papildomais aksesuarais, kurie nenumatyti bazinėje/gamyklinėje įrangoje ar esant nekokybiškam remontui (netvarkingai elektros instaliacijai ir pan.), perdažytu kėbulu ir jo dalimis;

2.2.5. Klientas nesilaiko Transporto priemonės eksploatavimo sertifikate (instrukcijoje) nurodytų rekomendacijų.

2.3. Jei Klientas pateikia neteisingą informaciją – Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti Klientui teikti savo paslaugas.

2.4. Paslaugų teikėjas turi teisę neaptarnauti Transporto priemonės, kuri yra labai purvina. Nebent šalys susitaria dėl papildomo mokesčio už nešvarumų pašalinimą nuo Transporto priemonės.

Kuo, prieš atliekant automobilio padengimą antikorozine danga, turi pasirūpinti jo sąvininkas?

2.5. Esant nepakankamam prieinamumui prie uždarų ertmių, suderinus su klientu, Paslaugų teikėjas turi teisę gręžti papildomas 10mm skylutes pagal individualias schemas kiekvienam modeliui (įpurškus antikorozinių medžiagų, jos uždaromos speceliais kamštukais).

Kodėl mes turime gręžti skyles?

2.6. Paslaugų teikėjas prieš atliekant paslaugą kiekvieną Klientą įsipareigoja supažindinti su KROWN technologija ir jos specifika (apie technologinių skylių gręžimą, sandarinimo gumų ypatumus ir t.t.). Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugą, jei Klientas atsisako susipažinti su atliekamomis paslaugomis, jos metodika ir technologija.

 

III . KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Klientas privalo susipažinti su Transporto priemonės eksploatavimo instrukcija pateikiama šiose taisyklėse bei metodika apie atliekamą KROWN  technologiją ir turi griežtai jos laikytis, atlikti transporto priemonės priežiūrą gamintojo nurodytu periodiškumu (per 36 mėnesių laikotarpį kas 12 mėnesių atlikti pakartotinį dugno antikorozinį padengimą), naudoti transporto priemonę pagal gamintojo nurodymus ir jo paskirtį.

Kokiu periodiškumu rekomenduojama atlikti automobilio antikorozinį padengimą?

3.2. Jei Klientas bando pakenkti Paslaugų teikėjo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam teikiamas paslaugas, panaikinti Kliento registraciją bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Kliento įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.

3.3. Pagrįstai manydamas, jog Paslaugų teikėjo įranga ar inventorius padarė žalos Kliento turtui, apie tai Klientas privalo nedelsdamas informuoti Paslaugų teikėjo personalą bei suteikti visą Paslaugų teikėjo prašomą informaciją, susijusią su neoriginalių Transporto priemonės apdailos detalių pritvirtinimu, buvusiais Transporto priemonės kėbulo pažeidimais ir/ar remontu, negamykliniu Transporto priemonėms perdažymu bei pateikti transporto priemonės antikorozinio padengimo sertifikatą, išduotą Paslaugų teikėjo.

3.4. Kliento Transporto priemonės bagažinė paslaugos atlikimo laikotarpiu privalo būti palikta tuščia. Klientui rekomenduojama imtis papildomų protingų turto apsaugojimo priemonių ir nepalikti asmeninių daiktų transporto priemonėje, kadangi Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento paliktus Transporto priemonėje jam priklausančius daiktus. Kuo, prieš atliekant automobilio padengimą antikorozine danga, turi pasirūpinti jo sąvininkas?

3.5. Dėl taikytinos priežiūros po paslaugos atlikimo - Klientas prieš užsakant antikorozinės dangos paslaugą privalo įsitikinti, kad Transporto priemonės privaloma techninė apžiūra po procedūros atlikimo dar galiotų bent 3-4 mėnesius. Priešingu atveju, jeigu gauna neigiamą išvadą, visą atsakomybę, susijusią su šio reikalavimo nesilaikymu prisiima Klientas.

Kada geriausia planuoti antikorozinį padengimą ir ką reikia žinoti iš anksto?

3.5. Klientas įsipareigoja laikytis gamintojo nustatytos Transporto priemonės eksploatavimo instrukcijos po padengimo antikorozine danga:

3.5.1. 2-3 savaites nestatyti Transporto priemonės ant Klientui svarbios dangos, kurios nenori suteršti (kiemas, garažas, trinkelės, plytelės, privati stovėjimo aikštelė ir pan.);

3.5.2. Transporto priemonės eksploatacijos laikotarpyje bet ne trumpiau nei 1-2 mėnesius valyti sandarinimo gumas nuo galimo antikorozinės medžiagos pertekliaus; gumas sausinti skudurėliu arba vienkartine šluoste, naudoti purškiamą silikoną KROWN Heavy-Duty Silicone.

3.5.3. Neplauti transporto priemonės dugno karštu vandeniu; nesilankyti plovyklose, kurios naudoja automatinius šepečius dugno plovimo funkcijai atlikti ir aukšto slėgio plovimo įranga.

3.5.4. Pirmomis dienomis po antikorozinio padengimo nenuleidinėti Transporto priemonės stiklų iki galo.

3.5.5. Tuo atveju jei buvo atliekamas pilnas transporto priemonės antikorozinės dangos padengimas – ne vėliau kaip po 12 mėnesių atlikti pakartotinį KROWN antikorozinės dangos padengimą.  

3.6. Klientas pareiškia, kad prieš paslaugos atlikimą Klientas yra supažindintas su KROWN antikorozinės dangos padengimo metodika ir galimais kilti trumpalaikiais veiksniais, tokiais kaip:

3.6.1. po padengimo antikorozine danga iš Transporto priemonės vidinių ertmių (durys, bagažinės dangtis) ir dugno gal lašėti apie 2-3 savaites, vasaros metu iki 1-2 mėnesių, ir likti alyvos pagrindo dėmės, kurioms išplauti reikalingos specialios priemonės.

3.6.2. dėl alyvos likučių - sandarinimo gumos gali deformuotis.

3.6.3. po padengimo stabdžių diskai ir kaladėlės gali būti riebios, todėl prieš pradedant važiuoti rekomenduojama saugioje teritorijoje kelis kartus saugiai pastabdyti ir įsitikinti stabdžių saugumu.

3.6.4. pirmus 30 km po padengimo nuo išmetamojo vamzdžio gali būti juntamas pašalinis kvapas ir gali kilti dūmai.

 

IV. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad:

4.1.1. suteikiamos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka visus tai paslaugų grupei taikomus ir keliamus reikalavimus bei darbų kokybės standartus, laikantis KROWN antikorozinio padengimo technologijos. © www.krown.com

4.2. Darbų kokybės garantija yra netaikoma, jei:

4.2.1. defektų ir trūkumų apimtis išaugo dėl Kliento neveikimo ir (arba) Transporto priemonė buvo eksploatuojama nesilaikant šių taisyklių bei naudojimosi instrukcijos.

4.2.2. Transporto priemonės defektai atsirado dėl išorinio poveikio (pvz. po procedūros buvo atliktas cheminis variklio plovimas ir pan.);

4.2.3. defektai atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo;

4.2.4. defektai atsirado dėl Transporto priemonės techninių galimybių viršijimo;

4.2.5. kėbulo defektai atsirado dėl ne laiku pašalintų trūkumų pagal gamintojo nurodymus, nebuvo panaudotos gamintojo medžiagos arba Transporto priemonė nebuvo prižiūrima pagal gamintojo nurodymus. 

4.4. Natūralus Transporto priemonės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas darbų kokybės trūkumu.

4.5. Tuo atveju jei Kliento Transporto priemonei yra taikoma sutartinė gamyklinė kokybės garantija, tai visą riziką prieš trečiuosius asmenis, susijusią su paslaugos atlikimu ir jos taikytina technologija, prisiima Klientas.

 

V. ATSAKOMYBĖ

5.1. Visos pretenzijos dėl darbų kokybės priimamoms tik iš karto po paslaugos suteikimo ir tik pateikus transporto priemonės antikorozinio padengimo sertifikatą.

5.2. Klientas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pateiktų duomenų teisingumą, susijusių su transporto priemone, jos gamykliniais parametrais, techniniais reikalavimais ir t.t.

5.3. Jei Klientas pateikia netikslius duomenis, Paslaugų teikėjas neatsako už netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei susiklosčiusias aplinkybes.

5.4. Jei Klientas nesusipažino su paslaugų teikimo taisyklėmis ir paslaugų atlikimo technologija – Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

5.5. Nesilaikant šiose taisyklėse nurodytų nuostatų ir instrukcijų visa rizika ir su ja susijusios pasekmės tenka Klientui. 


VI. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

6.1. Ša­lys ne­at­sa­ko už vi­siš­ką ar da­li­nį sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal šią su­tar­tį ne­vyk­dy­mą, jei tai įvyks­ta dėl ne­nu­ga­li­mos jė­gos ap­lin­ky­bių. Ša­lys ne­nu­ga­li­mos jė­gos (for­ce ma­jeu­re) ap­lin­ky­bes su­pran­ta taip, kaip nu­sta­to LR civilinis kodeksas.